En büyük tehlike!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pek çok konuda farklı düşünüyoruz ama “gönüllerin çoraklaşması” tespitinde kendisiyle hemfikiriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Binalar yükseldi, araçla modernleşti fakat gönüller çoraklaştı, kurudu” diyor.

Biz de aynen öyle düşünüyoruz.

Ve gönüllerin çoraklaşmış olmasını ülkemizin geleceği açısından “en büyük tehlike” olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda hemfikir olmamıza rağmen kendimizi birkaç ilave yapmaya mecbur hissediyoruz. Öncelle ve özellikle şu hususu belirtmek istiyoruz: Milli Görüş gönülleri yeşertmişti. Muhafazakâr Demokrat görüş ise bunu başaramadı. Sadece başaramamakla kalsa başımızın üstünde yeri var.

Başaramamakla kalmadığı gibi bir de Milli Görüş’ün yeşerttiği gönülleri çoraklaştırdı!

Milli Görüş mensupları arasında dava kardeşliğini yerleştirirken Muhafazakâr Demokrat görüş yandaşları arasında yüksek binalarda yaşam merakını yaygınlaştırdı.

 

 

İnsanlar lüks araçlar ve rezidanslar peşinde koşmaya başladılar. Madde öne geçince de mana doğal olarak geride kaldı. Zaman zaman kulaklarımızın pasını silen Kur’an-ı Kerim tilavetleri de gerilerde kalan manayı maddenin önüne geçiremedi.

Ve gönüller Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi çoraklaştı gitti! Şimdi bu durumun telafisi için uğraşılıyor. Ama işe yanlış yerden başlanıyor. Dikey mimariden yatay mimariye geçilmesini tavsiye ederek ortaya çıkan bu çirkin tabloyu gidermek mümkün değil. Ya da lüks araçlar yerine yerli üretim araçlarla durumu telafi edebilmek kolay değil.

Daha temel bir şeylere imza atmak gerek. Yani geçmişte gönüllerimizi hangi görüş yeşertmişse ona avdet etmek gerek. Gönüllerimizi çoraklaştıran Muhafazakâr Demokrat görüşü elimizin tersi ile itip Milli Görüş’e can-u gönülden sarılmadıkça gönüllerimizi yeniden yeşertmenin mümkün olmayacağını idrak etmek zorundalar.

Kısaca ifade etmek gerekirse öze dönmekten başka çare yok.

Yoksa en büyük tehlike ile hep baş başa kalınacak demektir. Gönül çoraksa şüphesiz akıl da bundan nasibini alacak ve pek işe yaramayacaktır. Aklımız kısırlaşacak, ufkumuz daralacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zeki Ceyhan