Özrü kabahatinden büyük!

Bir televizyon programında “ortadan kaldıracağı” kişilerle ilgili olarak listeler hazırladığını ilan eden hanımefendi(!) savcılık ifadesinde bunları “boş bulunarak” söylediğini beyan ederek “milletten özür” dilediğini açıklamış.


Bu haber “doğru mudur” bilemiyoruz.
Yani söz konusu hanımefendi(!) gerçekten de bu tür beyanlarda “bulunmuş mudur” bilemiyoruz.
Şayet medyada yer alan haberler doğruysa ortaya “ilk sözlerinden daha vahim bir durum” çıkıyor demektir.


Bu şartlar altında bize “özrü kabahatinden büyük” demekten başka söyleyecek söz düşmez!
Evet, bu ifadeler gerçek ise söz konusu hanımefendinin(!) boş bulunmakta rekor kırdığı söylenebilir.Televizyonda, “15 Temmuz’da boşluğumuza geldi istediğimizi yapamadık, hevesimiz kursağımızda kaldı” diyerek herkese meydan okuyan hanımefendi(!)verdiği ifade de, “Soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim, üzgünüm” demiş.


Yani bu sözlerden dolayı pişman olduğundan bahsetmemiş.


“Boş bulundum söyledim” sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilemeyiz ama biz “bunlar ağzımdan kaçmaması gereken laflardı, niyetimi bu kadar açığa vurmamam gerekirdi” şeklinde algıladık.
Yine medyada yer alan haberler doğru ise bu hanımefendinin(!) gerçekleri gizleme konusunda çok mahir biri olduğu söylenebilir.


Televizyonda ortadan kaldırmayı düşündüğü kişiler ile ilgili listeleri olduğunu ve üç beş ismi mimlediğini söylerken ifadesinde böyle bir listesi olmadığı gibi insanlara zarar verecek herhangi bir silahının da bulunmadığını beyan ediyor.


Bu ikilem karşısında hanımefendinin hangi ifadesini doğru kabul edeceğiz?
Eğer bu ifadeleri doğru kabul edemeyeceksek o zaman söz konusu hanımefendinin(!) gerçekleri gizlemekte çok usta biri olduğu rahatlıkla söylenebilir!
Kamusal düzeni korumak adına bir şeyler söylemeye çalıştığını ama sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını iddia eden bu hanımefendiye(!) nasıl inanacağız?
Şimdi böyle konuşurken yarın bunun tam aksini söylemeyeceğini kim garanti edebilir?
Evet, medyada yer alan bu haberler gerçekleri yansıtıyorsa o zaman diyebileceğimiz tek şey var: Zeki Ceyhan